Alberto Rafael III

Alberto Rafael III

Miami, Florida USA @AlbertoRafaelI

Miami-Dade Police - Miami-Dade County

Internship with Miami-Dade Police Department (Midwest District)

favorite_outline

MDPD Portfolio

Worksheet of my experience and work while interning for MDPD.

favorite_outline